ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียมการเรียน (อ่าน 3247) 03 พ.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ (อ่าน 1507) 03 พ.ค. 64
โรงเรียนอาเวมารีอาเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 297) 02 พ.ค. 64
โรงเรียนอาเวมารีอาขอแจ้งกิจกรรมที่ดำเนินการในระหว่างนี้ (อ่าน 465) 01 มี.ค. 64
จดหมายแจ้งเรียนออนไลน์ (อ่าน 1187) 16 พ.ค. 63
เช็คผลการเรียนใช้ระหัสประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านตามรายชื่อนี้ (อ่าน 2931) 23 มี.ค. 63
วิธีเข้าสู่ระบบเช็คผลการเรียน (อ่าน 2252) 06 มี.ค. 63
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2237) 03 มี.ค. 63
ใบสมัครนักเรียนออนไลน์ (อ่าน 19)