ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอาเวมารีอาขอแจ้งกิจกรรมที่ดำเนินการในระหว่างนี้ (อ่าน 31) 01 มี.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ (อ่าน 901) 16 พ.ค. 63
จดหมายแจ้งเรียนออนไลน์ (อ่าน 799) 16 พ.ค. 63
เช็คผลการเรียนใช้ระหัสประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านตามรายชื่อนี้ (อ่าน 2175) 23 มี.ค. 63
ใบสมัครนักเรียนออนไลน์ (อ่าน 13) 19 มี.ค. 63
ค่าธรรมเนียมการเรียน (อ่าน 1954) 18 มี.ค. 63
วิธีเข้าสู่ระบบเช็คผลการเรียน (อ่าน 1788) 06 มี.ค. 63
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1705) 03 มี.ค. 63