สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ           ขาว-ฟ้า

                                                    สีขาว  หมายถึง    ความบริสุทธิ์  ร่มเย็น

                                                    สีฟ้า   หมายถึง    ความมีสง่าราศี  ซึ่งเป็นสีประจำองค์พระแม่มารี

องค์อุปถัมภ์โรงเรียน          คือ      พระแม่มารีอา

วันฉลองประจำปี               คือ      วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ซึ่งเป็นวันระลึกถึงการเสด็จขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระแม่มารีอา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน        คือ      ต้นหูกวาง  เป็นต้นไม้ที่แข็งแรง  ขยายกิ่งก้านและใบอย่างรวดเร็ว  และกว้างขวาง  เป็นสัญลักษณ์ของความร่มรื่น  ร่มเย็น และพร้อม    ที่จะแผ่คุณงามความดีไปยังบุคคลอื่น    ที่อยู่รอบข้าง

อักษรย่อโรงเรียน              คือ       ..

ภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า        AVE  MARIA  SCHOOL   หรือ  A.M.