ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 64 เปิดเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอาเวมารีอา
17 พ.ค. 64 เรียนออนไลน์
08 พ.ค. 64 ปฐมนิเทศ
โรงเรียนอาเวมารีอา
07 พ.ค. 64 รับผลการเรียน
โรงเรียนอาเวมารีอา วิชาการ/งานวัดผล
05 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบ NT
30 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนอาเวมารีอา วิชาการ
27 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ผ่าน www.niets.or.th
22 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ผ่าน www.niets.or.th
21 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ผ่าน www.niets.or.th
20 เม.ย. 64 ถึง 23 เม.ย. 64 มอบตัวนักเรียนใหม่
โรงเรียนอาเวมารีอา ธุรการ-การเงิน
20 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ RT
โรงเรียนอาเวมารีอา วิชาการ
20 เม.ย. 64 สอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4 ประกาศผลสอบ
โรงเรียนอาเวมารีอา วิชาการ/งานวัดผล
09 เม.ย. 64 ปิดเรียน
05 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้น ม.6
โรงเรียนอาเวมารีอา วิชาการ/งานวัดผล
05 เม.ย. 64 ถึง 08 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนอาเวมารีอา วิชาการ
03 เม.ย. 64 ถึง 04 เม.ย. 64 สอบวิชาสามัญ ม.6
02 เม.ย. 64 บัณฑิตน้อย และรับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้น ม.3
โรงเรียนอาเวมารีอา แผนกปฐมวัย
01 เม.ย. 64 ถึง 03 เม.ย. 64 มอบตัวนักเรียนโควตา
โรงเรียนอาเวมารีอา ธุรการ
01 เม.ย. 64 ถึง 05 เม.ย. 64 จำหน่ายหนังสือ-แบบเรียน
โรงเรียนอาเวมารีอา ธุรการ-การเงิน
31 มี.ค. 64 มิสซาปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 รับวุฒิบัตรของนักเรียนชั้น ม.6 และรับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีประพฤติดี
งานอภิบาล/แผนกมัธยม
27 มี.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64 สอบ O-Net ม.6
วิชาการ
24 มี.ค. 64 สอบ NT ป.3
วิชาการ/งานวัดผล
20 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 สอบ GAT/PAT ม.6
18 มี.ค. 64 ดำเนินการสอบ RT ป.1
โรงเรียนอาเวมารีอา วิชาการ/งานวัดผล
15 มี.ค. 64 ค่ายลูกเสือ ป.4- ม.3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 มี.ค. 64 ถึง 19 มี.ค. 64 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับประถมศึกษา - ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนอาเวมารีอา วิชาการ
13 มี.ค. 64 สอบ O-Net ป.6
วิชาการ
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ O-Net ม.3
วิชาการ
10 มี.ค. 64 ค่ายลูกเสือ ป.1- ป.3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
05 มี.ค. 64 งานกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอาเวมารีอา สุขศึกษาและพละศึกษา
24 ก.พ. 64 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำเดือน
งานอภิบาล
24 ก.พ. 64 ค่ายอบรมจริยธรรม-ฝึกปฏิบัติธรรม
กิจการนักเรียน
20 ก.พ. 64 ถึง 21 ก.พ. 64 แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ที่ จ.สกลนคร
วิชาการ
19 ก.พ. 64 ค่ายทักษะชีวิต ม.2
กิจการนักเรียน
13 ก.พ. 64 ค่ายทักษะชีวิต ม.1
กิจการนักเรียน
12 ก.พ. 64 Chinese New Year 2021
โรงเรียนอาเวมารีอา ภาษาต่างประเทศ
04 ก.พ. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนอาเวมารีอา วิชาการ
25 ม.ค. 64 ถึง 29 ม.ค. 64 กิจกรรมนานาอาชีพ (ม.3)
โรงเรียนอาเวมารีอา การงานอาชีพ
18 ม.ค. 64 ถึง 22 ม.ค. 64 กิจกรรมทัศนศึกษางานอาชีพศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย (ม.6)
การงานอาชีพ
11 ม.ค. 64 ถึง 15 ม.ค. 64 สัปดาห์ทัศนศึกษา ของแผนกประถมศึกษา
แผนกประถมศึกษา
11 ม.ค. 64 ถึง 15 ม.ค. 64 กิจกรรมทัศนศึกษาเกษตรอินทรีย์ (ม.4)
การงานอาชีพ
08 ม.ค. 64 วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนอาเวมารีอา กิจการนักเรียน
04 ม.ค. 64 เปิดเรียน
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายวิชาการ
31 ธ.ค. 63 ถึง 03 ม.ค. 64 ปิดเรียนเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
25 ธ.ค. 63 ปิดเรียนวันคริสต์มาส
24 ธ.ค. 63 Christmas Day
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายบริหาร+ภาษาต่างประเทศ
19 ธ.ค. 63 ถึง 20 ธ.ค. 63 ค่ายดาราศาสตร์ “ส่องฟ้าดูดาว” ครั้งที่ 3 ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม วิทยาศาสตร์
09 ธ.ค. 63 พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนอาเวมารีอา งานอภิบาล
04 ธ.ค. 63 ตักบาตรวันพ่อ
โรงเรียนอาเวมารีอา กิจการนักเรียน
30 พ.ย. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกแผนก
โรงเรียนอาเวมารีอา ฝ่ายวิชาการ